Program

Zapraszamy do uczestnictwa w IV edycji konferencji B+R. Jednocześnie zachęcamy do zapisów na warsztaty i sesje równoległe.

Sesja plenarna

}

9:30 - 9:45

Rejestracja on-line

}

9:45 -10:00

Otwarcie

 • dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

}

10:00 -11:00

Inicjatywy i programy dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE 

 • Fundusze strukturalne dla innowacyjnych przedsiębiorstw – doświadczenia mijającej perspektywy, oferta w dobie COVID-19 i dalsze możliwości / Patrycja Zeszutek, Z-ca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, MFiPR
 • Polskie innowacyjne firmy w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa – jak wykorzystać szansę? / dr Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME), KE / dr Maciej Łopatka, Project Advisor, Agencja Wykonawcza ds. Badań, KE
 • Innovation Coach – co udało się osiągnąć? / Prezentacja multimedialna
}

11:00 - 12:30

Historie sukcesu w Horyzoncie 2020 i Innovation Coach – dlaczego warto brać udział

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 • SYNTOIL S.A. / Martyna Sztaba, CEO
 • InPhoTech / Tomasz Nasiłowski, CEO 
 • SDS OPTIC / Mateusz Sagan, Chief Business Officer
 • KGHM Polska Miedź S.A. / Wiktor Kowalczyk, Główny Specjalista
 • Filming Land / Agnieszka Pająk, CEO 
 • SYNERIC ENGINEERS Sp. z o.o. / Adam Rogatko, CEO 
}

12:30 - 13:00

Przerwa

}

13:00 - 17:00

Warsztaty i tematyczne sesje równoległe

Warsztaty i tematyczne sesje równoległe

}

13:00 - 16:00

Main Stage

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – sesja informacyjna

Celem sesji informacyjnej jest przedstawienie tematyki dodatkowego konkursu w programie Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład. Konkurs ten, z budżetem ok.1 miliarda EUR jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to konkurs o charakterze przekrojowym, obejmujący 10 obszarów, w tym: klimat, energię, transport, budownictwo, rolnictwo, różnorodność biologiczną, przemiany społeczne, itd. Planowany termin otwarcia konkursu: wrzesień 2020 r., planowany termin zakończenia naboru wniosków: styczeń 2021 r. 

 • Wprowadzenie / dr Magdalena Głogowska, KPK PB UE
 • Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges / dr Magdalena Głogowska, KPK PB UE
 • Call area 2: Clean, affordable and secure energy / dr Maria Śmietanka,  KPK PB UE
 • Call area 3: Industry for a clean and circular economy / dr Magdalena Głogowska, KPK PB UE
 • Call area 4: Energy and resource-efficient buildings / dr Maria Śmietanka,  KPK PB UE
 • Call area 5: Sustainable and smart mobility / Zbigniew Turek,  KPK PB UE
 • Call area 6: Farm to Fork / dr inż. Tomasz Mróz KPK PB UE
 • Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services / dr Magdalena Głogowska,  KPK PB UE
 • Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment / Aneta Maszewska,  KPK PB UE
 • Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD / Rafał Duczmal, KPK PB UE
 • Call area 10: Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe / Mikołaj Pyczak, KPK PB UE
}

13:00 - 15:00

ROOM 2

Europejska Rada ds. Innowacji w programie Horyzont Europa

W trakcie spotkania dowiecie się min.:

 • jakie będą założenia przyszłych konkursów EIC w programie Horyzont Europa
 • poznacie dobre paraktyki i sukcesy
 • dowiecie się jak wyglądała działalność EIC w programie Horyzont2020\

Warsztaty poprowadzą eksperci Komisji Europejskiej dr Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME) oraz dr Maciej Łopatka, Project Advisor,

W trakcie spotkania dowiecie się min.:

 • jakie będą założenia przyszłych konkursów EIC w programie Horyzont Europa
 • poznacie dobre paraktyki i sukcesy
 • dowiecie się jak wyglądała działalność EIC w programie Horyzont2020\

Warsztaty poprowadzą eksperci Komisji Europejskiej dr Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME) oraz dr Maciej Łopatka, Project Advisor,

}

13:00 - 15:00

ROOM 3

Partnerstwa w Horyzoncie 2020 oraz Partnerstwa w Horyzoncie Europa

Kluczową rolę przy definiowaniu i realizacji tematów B+R+I w przyszłym Programie Horyzont Europa będą odgrywały Partnerstwa.  Oczekuje się, że Partnerstwa wniosą istotny wkład w realizację priorytetów UE i przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.  

Dyskusje toczą się wokół 45 zaproponowanych Partnerstw.  Celem sesji jest przedstawienie Państwu typów partnerstw, różnic między nimi i przykładów współpracy rozwijanej w ramach partnerstw. 

Szczególnie posłużymy się przykładami współpracy w ramach Partnerstw z obszaru Transportu i ICT.  

Do udziału w sesji zaprosiliśmy praktyków – przedstawicieli z nauki, jaki i z przemysłu – uczestniczących w kształtowaniu Strategicznych Agend Badawczych w ramach Partnerstw: Photonics 21 PPP oraz Partnerstwa ECSEL JU 

Początki partnerstwa w zakresie fotoniki sięgają 2005 r., kiedy powstała Europejska Platforma Technologiczna (ETP) dla fotoniki – Photonics21. We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska zdefiniowała fotonikę jako jedną z pięciu europejskich kluczowych technologii wspomagających (KET). Wkrótce, w ramach programu Horyzont 2020 Photonics21 została partnerstwem publiczno-prywatnym” (PPP). Stowarzyszenie Photonics 21, podmiot prawny, na gruncie prawa belgijskiego, zostało prywatnym partnerem kontraktowym w listopadzie 2013 r. Dziś Photonics21 reprezentuje ponad 3000 członków z całej Europy i nie tylko. Członkowie to eksperci z branży fotonicznej, organizacje badawcze i uniwersytety, którzy aktywnie współpracują w celu opracowania wspólnej strategii dla przyszłych badań i innowacji w Europie. 

ECSEL JU jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy: Komisją Europejską, państwami członkowskimi (na zasadzie dobrowolności) oraz stowarzyszeniem przemysłowym. NCBR reprezentował Polskę jako agencja wykonawcza i współfinansował udział polskich podmiotów w projektach wyłonionyc

 

}

13:00 - 15:00

ROOM 4

Warsztaty Innovation Coach: Dofinansowanie publiczne innowacji – doświadczenia, szanse, perspektywy

W trakcie warsztatów omówmy min.:

 • doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020
 • szanse na granty do końca 2020 r.
 • ulga na B+R, IP Box – główne wymogi zachęt podatkowych
 • wstępne założenia dla perspektywy finansowej 2021-2027
 • case study – jak przygotować założenia projektu do ubiegania się o grant?

Warsztat poprowadzi Anna Zaleska, Starszy menedżer, rzecznik patentowy, CRIDO

}

13:00 - 15:00

ROOM 5

Warsztaty Innovation Coach: Poziomy Gotowości Technologicznej w praktyce

Warsztat ma na celu pokazanie praktycznych aspektów odniesienia się do skali TRL w przygotowywanych wnioskach projektowych do Programu Ramowego Horyzont 2020, oraz jego następcy – Horyzont Europa. Będziemy mówić o tym, po co skala TRL została wprowadzona do opisów tematów, oraz jak w praktyce ustosunkować się do wskazanych TRL na przykładzie doświadczeń prowadzących warsztat.

 • Wykorzystanie koncepcji Poziomów Gotowości Technologicznej w Programie Ramowym Horyzont 2020 / dr Jarosław Piekarsk, KPK PB UE
 • Jak praktycznie odnieść się do wymogów związanych z Poziomami Gotowości Technologicznej w przygotowywanych wnioskach projektowych – na podstawie własnych doświadczeń prowadzącyc / Krzsztof Grabowiecki, CIM-mes Projekt, Agnieszka Łukaszewska, PRE FASADA, Dyrektor ds. badań i rozwoju
 • Okiem eksperta oceniającego – jak odniesienia do Poziomów Gotowości Technologicznej są oceniane przez ewaluatora / Agnieszka Łukaszewska, PRE FASADA, Dyrektor ds. badań i rozwoju
}

16:00 - 17:00

Main stage

Jak znaleźć partnerów w dodatkowym konkursie programu Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład

Celem warsztatu jest przedstawienie uczestnikom różnych możliwości znalezienia partnerów w konkursie Europejski Zielony Ład, w tym spotkań brokerskich, narzędzi wyszukiwania partnerów, platform informacyjnych i technologicznych. 

Dodatkowo, przedstawiciele konsorcjów zaangażowanych w przygotowanie wniosków przedstawią dobre praktyki budowania konsorcjów. 

}

15:00 - 16:00

ROOM 2

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych dla przedsiębiorców programów Unii Europejskiej – COVID -19

W trakcie warsztatów opowiemy min.:

 • efekty wdrażania PO IR
 • oferta aktualnie dostępnych konkursów
 • zasady otrzymania wsparcia
 • czynniki sukcesu i zasady realizacji projektów
 • odpowiedź PO IR na kryzys związany z COVID-19, czyli Funduszowa Tarcza Atywirusowa w zakresie Programu Inteligentny Rozwój
}

15:00 - 16:00

ROOM 4

Warsztat MFiPR: Oferta PO IR dla firm, które chcą zacząć realizację projektów B+R+I, czyli co to jest instrument STEP i jak z niego skorzystać