Kontakt z organizatorami

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) działa od 1999 r. na rzecz programów ramowych w Polsce. Od 2014 r. pełnimy funkcję KPK do programu Horyzont 2020, Euratom Fission, inicjatywy IMI2 oraz koordynujemy polską sieć Euraxess, jako jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu. Funkcjonujemy w strukturze Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Nasz zespół to eksperci z unikatową wiedzą popartą wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie badawczych i innowacyjnych programów europejskich.

Kontakt z organizatorem

Marta Krutel
marta.krutel@kpk.gov.pl
strategiebplusr@kpk.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Marta Jurkowska
marta.jurkowska@kpk.gov.pl

Aleksandra Kapłon
aleksandra.kaplon@kpk.gov.pl

Agnieszka Ślifirska
agnieszka.slifirska@kpk.gov.pl
promocja@kpk.gov.pl

Email

kpk@kpk.gov.pl

Lokalizacja

Wawelska 14, Warszawa, Polska

Twitter

@KPK_PL