Konferencja B+R 2020

Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i motywację do działania?  To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas IV edycji konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbędzie się 14 października 2020 roku po raz pierwszy on-line w czasie rzeczywistym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu on-line.

Warsztaty Branżowe

W tym roku poświęcone one będą najbliższym konkursom, w tym m.in. partnerstwom w Horyzoncie 2020 i w Horyzoncie Europa, Green Deal Call, przyszłym naborom w ramach EIC Accelerator w programie Horyzont Europa, jak również serii kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania i realizowania projektów. W ramach Innovation Coach zaoferujemy natomiast warsztaty poświęcone dofinansowaniom publicznym na innowacje, czy  Poziomom Gotowości Technologicznej w praktyce.

 

Sesje Plenarne

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE). Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele ministerstw, samorządu i biznesu. Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców z minionych lat dzięki środkom z Programu Ramowego Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych (POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, RPO – Regionalny Program Operacyjny). Zaprezentowane zostaną także ostatnie konkursy, w tym Green Deal w Horyzoncie 2020. Ponadto, uchylimy rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory oraz które priorytety będą wspierane. 


 

Innovation Coach

Ważnym elementem wydarzenia będzie prezentacja oferty projektu Innovation Coach, realizowanego w ramach drugiej ścieżki instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt), przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego we współpracy z KPK BP UE. Innovation Coach oferuje bezpłatną współpracę z ekspertem branżowym, który wskaże firmie ścieżki rozwoju innowacji, jak również możliwe źródła dofinansowania ze środków publicznych. Współpraca z coachem umożliwia firmie rozwój innowacyjnych produktów czy technologii, a także aplikowanie o granty na ich realizację.

Udział w projekcie Innovation Coach daje przedsiębiorcom nie tylko szansę na podniesienie kompetencji i praktycznego know-how, lecz przede wszystkim daje realne wsparcie na pozyskanie środków na rozwój, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii COVID-19. Już ponad 250 firm skorzystało z usługi coachingu innowacji w całej Polsce. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wejść na ścieżkę innowacyjnego rozwoju – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora w KPK PB UE

 

Poznaj program konferencji

Pobierz PDF

 Organizator i Patroni